Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

Wil je een waarborgclaim indienen? Breng het artikel dan terug naar één van de lokale Juttu stores of stuur het samen met een ingevuld retourformulier en je aankoopbewijs terug naar de hoofdzetel:

Juttu
Dienst Na Verkoop
Smallandlaan 9
2660 Hoboken
België

Duid op een goed zichtbare wijze aan waar het artikel een gebrek vertoont of welk onderdeel niet werkt. Zorg ervoor dat het artikel schoon en droog is wanneer je het retourneert want anders kan het zonder meer teruggestuurd worden.

De garantiedienst van Juttu zal contact opnemen met de leverancier van het product. De leverancier beslist uiteindelijk of een product al dan niet onder de garantie valt. Indien je product niet onder garantie blijkt te vallen, wordt dit onhersteld geretourneerd. Je moet vier tot zes weken rekenen voor de behandeling van je dossier.

Wanneer kan ik een product terugsturen voor garantie?

  • Ik bezit een geldig aankoopbewijs, van minder dan 2 jaar geleden (of overeenstemmend met de garantietermijn van het product) en stuur dit mee.
  • Mijn artikel vertoont geen kenmerken van slijtage, foutief gebruik of foutief gebruik door derden (bv. een koffer die beschadigd wordt op de luchthaven, valt niet onder garantie maar is een verzekeringsgeval voor de luchthaven).
  • Ik stuur mijn artikel hygiënisch en proper terug.

Geen garantie

Het is mogelijk dat een defect niet (meer) onder garantie valt. Gelukkig kan Juttu je dan vaak nog wel verder helpen. Wij bieden namelijk een aantal reparatie- en servicemogelijkheden aan. Via één van onze stores of via team@juttu.be kan je meer informatie bekomen.

Gelieve er rekening mee te houden dat niet alle herstellingen op iedere soort schoen, rugzak, of technisch kledingstuk uitgevoerd kunnen worden. Bovendien bieden ook niet alle leveranciers een hersteldienst aan.

De prijzen van kleine werkzaamheden zijn onmogelijk standaard weer te geven omdat veel afhangt van de duur van de herstelling. Daarom wordt er daar eerder gewerkt met minimumprijzen.

Als je specifieke vragen hebt, kan je ons steeds bereiken via team@juttu.be.